Titelbild Gruendungsfeier
Titelbild Keim Planzen

Po postanowieniach Rad Gmin w gminach Mauthausen, Langenstein i St. Georgen/Gusen oraz władz Górnej Austrii zostało założone w dniu 18 stycznia 2016 roku wspólne zrzeszenie gmin "Region Świadomosci Mauthausen, Gusen i Langenstein ":

1. "W świadomości tej historycznej spóścizny, która powstała w regionie przez utworzenie i działanie obozów zagłady nacjonalistycznego reżimu.

2. W wysiłkach odświeżenia pamięci tego historycznego brzemienia poprzez skupianie w rejonie zasobów osobowych i gospodarczych oraz uświadamiania społeczeństwu lokalnemu, jak również daleko poza regionem, ówczesnych zmian, tamtejszego rozwoju wydarzeń i tych okropnych zbrodni.

3. W oczekiwaniu, że dzięki temu zwiększy się krytyczna i odpowiedzialna świadomość zarówno w regionie jak i w ogólności, a także

4. mając na celu wkład w humanizację społeczeństwa i poprzez informację o przeszłych zajściach w regionie udaremnienie rozwoju takich zbrodniczych zachowań w przyszłości i osiągnięcie krytycznej i czujnej świadomości“

(wyciąg ze statutu)

 

Biuro Regionu Świadomości zostało urządzone w Urzędzie Gminy Mauthausen.

Od 1 czerwca 2016 roku jest zatrudniona na etacie współpracowniczka pani Mag.a Andrea Wahl, która prowadzi działalność stowarzyszenia i wspomaga zarząd jako asystentka.

Portrait Herr Erich

SPÖ Bgm. Ing. Erich Wahl, MBA

Verbandsobmann 

FPÖ Vizebürgermeister Alexander Nerat, LAbg.

Vorstandmitglied

Portrait Herr Punkenhofer

SPÖ Bgm. Thomas Punkenhofer

Obmann Stellvertreter

ÖVP Franz Haslinger

Vorstandmitglied

Portrait Herr Aufreiter

SPÖ Bgm. Christian Aufreiter

Vorstandmitglied

Portrait Frau Wahl

Mag.a Wahl Andrea

Verbandssekretärin

SPÖ Vizebürgermeisterin Gabriele Sitz

Vorstandmitglied