Titelbild Weltkugel
Titelbild Vertragsunterzeichnung 2
Titelbild Berg Wanderer

Ideologia

Myśl przewodnia (Wzorce, Ideały?) Regionu Świadomości

DLA PRZYSZŁOŚCI W WOLNOŚCI

Z ZACHOWANIEM (PRZY OBRONIE) PRAW LUDZKICH

MY PRZEJMUJEMY (BIERZEMY) ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ZA WYKSZTAŁCENIE,

KTÓRE UMOŻLIWIA GLOBALNA WSPÓLNOTĘ

W RÓWNOŚCI WSZYSTKICH LUDZI

I TOLERANCJI DLA WIELORAKOŚCI.

 

JAKO OJCZYZNA DEMOKRACJI

POPIERAMY KAŻDY POZYTYWNY ROZWÓJ

I NIESIEMY WOLNOŚĆ 

NA CAŁY ŚWIAT.

 

i wskazywać, gdzie są (ukrywają się) niebezpieczeństwa

Doświadczenie płynące z naszej historii i analiza (rozliczenie) przeszłości kształtują społeczeństwo naszego regionu. Mieszkańcy Mauthausen, Gusen i St. Georgen, którzy żyją na tej brzemiennej (obarczonej, przytłoczonej, obciążonej) ziemi są piętnowani poprzez światowe przyporządkowanie nazw miejscowości do przeszłości a nie oceniani poprzez piękne tereny do życia.

 

Trzy gminy wspólnie ze swoimi obywatelami złączyły się w Region Świadomości aby, mając to doświadczenie, postępować w procesie, który świat pilnie potrzebuje.

 

Jesteśmy międzynarodowym centrum budowania świadomości, które oddaje do dyspozycji miejsca pamięci, jak również nasze centrum uroczystości (wydarzeń):

 

Grupom, które chcą pracować zgodnie z naszym zamysłem

 

Organizatorom warsztatów i kongresów

 

Ludziom wszystkich generacji, którzy w tej sprawie (na ten temat) mają coś do powiedzenia. Ci, którzy chcą być aktywni podczas pracy z podobnie myślącymi jak i z młodzieżą, by pozytywnie odziaływać na przyszłość naszego świata