Titelbild Zeitung
Titelbild Terminplaner
Titelbild Wolken
Titelbild Betonwände

Nowości

Mamy wiele do sprawozdania

Nasze kółka robocze są stale zajęte nowymi ideami. Uroczystości wyzwolenia będziemy mogli po raz pierwszy współorganizować. Sympozjum praw ludzkich jest na prostej do celu i prasa prześciga się w sprawozdaniach.

 

Strzał startowy

dla projektu Latarni Regionu Świadomości Mauthausen – Gusen – St.Georgen

Podczas strzału startowego we wtorek dnia 17 października 2017 roku w Urzędzie Gminy Mauthausen zostały zaprezentowane ważne dla Regionu Świadomości projekty rozwoju: 

Sympozjum praw ludzkich: wraz z Pierwszym Międzynarodowym Sympozjum Praw Ludzkich w dniach od 9 do 12 listopada 2017 roku będą złożone propozycje dla społeczności i zainteresowanych. Sympozjum praw ludzkich ma odbywać się rokrocznie i wysyłać pozytywne impulsy na cały świat.

Trwałe zakotwiczenie Centrum Praw Ludzkich w regionie: Region Świadomości będzie rozpoznawalny poprzez logo, obraz przewodni (ideę wzór), wzornictwo korporacyjne, tożsamość korporacyjną, stronę domową (witrynę) w różnych językach, Facebook, prezencję i wygląd podczas sympozjum praw ludzkich i w ogólności w regionie. Zobrazowane będzie znaczenie tolerancji, wolności i praw ludzkich. 

Rozwój miejsca pamięci obozu koncentracyjnego „Górski kryształ“. Grupa opracowująca projekt zajmuje się intensywnie sprawą regionalnego społeczeństwa i opracowuje propozycje w kierunku koniecznej infrastruktury, naukowego opracowania, robót przymusowych, pamięci i szacunku względem ofiar i kolejnych generacji, międzynarodowości i urządzenia Parku Życia.

Połączyć drogi wspomnień: W tym projekcie będzie miejsce pamięci obózu koncentracyjnego Mauthausen połączone jedną drogą z memoriałem Gusen i miejscem pamięci obozu koncentracyjnego „Górski kryształ“. Dla dalszego historyczno-pedagogicznego opracowania będą wyznaczone kolejne priorytety. Pod lupę będą wzięte infrastruktura turystyczna i ruchu publicznego. 

Rozwój Centrum Kształcenia Praw Ludzkich: będą powstawać kawiarenki dyskusyjne, warsztaty, drogi obchodów i dużo więcej dla historii, demokracji, tolerancji, pokoju i odwagi cywilnej. 

Uczyć się z historii … tworzyć przyszłość: W tym projekcie szkoły, instytucje kształcenia dorosłych i gminy Regionu Świadomości, z miast partnerskich Empoli i Vinci oraz z Hiszpanii pokazuja przykłady dobrej praktyki. Nauczyciele i wykładowcy szkół dla dorosłych zajmują się intensywnie swoimi kompetencjami i ich uczniów, które zdobywają przy pedagogiczno-historycznych projektach.

Przy realizacji wszystkich tych projektów chcemy rzucić wzrokiem na Europę i pracować wspólnie z organizacjami partnerskimi z Włoch, Polski, Czech i Niemiec, którzy pragną pokojowej Europy z tolerancją i szacunkiem dla ludzkiej godności i praw ludzkich. Chcemy wymieniać doświadczenia, prezentować przykłady lepszych praktyk oraz rozwijać dalej tematy (idee) i formułowanie pytań.