Titelbild Bergkristall
Titelbild Bergkristall Teil 2
Titelbild Bergkristall Teil 3
Titelbild Bergkristall Teil 4

"Kryształ górski" St. Georgen

Ten wielki zakład produkcyjny służył budowaniu bojowych samolotów Messerschmitt Me 262. Produkcję rozpoczęto z końcem marca 1944. Kompletne samoloty (bez powierzchni nośnych) były montowane w systemie podobnym do taśmociągowego. Do 1 maja 1945 roku wyprodukowano 987 samolotów.

Do końca marca 1945 roku przekopano i wyłożono betonem wszystkie tunele. Samoloty były budowane podczas wojny, ale produkcja już podczas inspekcji 6 maja 1945 była zawieszona a części wyposażenia usunięte. 

Kopalnia rozpadała się dzieciątki lat, aż w 2001 roku Republika Austrii rozpoczęła prace ochronne (podjęła środki asekuracyjne). Mniej więcej jedna czwarta terenu kopalni mogła zostać zabezpieczona przez państwą spółke nieruchomości. W celu udostępnienia konieczne są pracochłonne prace przygotowawcze, dlatego też zwiedzanie jest możliwe tylko przez nieliczne dni w roku.

Rejestracja i informacje

od wtorku do piątku: w godzinach od 9.00 do 12.00 

0043 7238 2269-51