Titelbild Statuen
Titelbild 2 Gesichter weiblich
Titelbild Menschenrechte
Titelbild 2 Gesichter Jugendliche
Titelbild Pusteblume
Titelbild 2 Gesichter männlich

Udane (Pełne sukcesu) sympozjum 2017 roku

Sympozjum Praw Ludzkich 2017 roku , wraz z wykładowcami i gośćmi wysokiej rangi, odniosło sukces (odbyło się z powodzeniem). Niesamowita atmosfera i prawdziwie przełomowy nastrój są wspaniałą podstawą dla Sympozjum Praw Ludzkich roku 2018.

Imponujący przekaz w świat z ojczyzny praw ludzkich

Pierwsze Międzynarodowe Sympozjum Praw Ludzkich w Regionie Świadomości Mauthausen – Gusen – St.Georgen przesyła imponujące przekazy: 

„Dla przyszłości w pokoju, z zachowaniem praw ludzkich.

My przejmujemy odpowiedzialność za wykształcenie, które umożliwia globalną wspólnotę w równości wszystkich ludzi i tolerancji dla wielorakości (rozmaitości, odmienności, różnorodności, mongości)!“

Jako ojczyzna demokracji popieramy każdy pozytywny rozwój i niesiemy wolność na cały świat.

(Myśl przewodnia Regionu Świadomości Mauthausen – Gusen – St.Georgen, Ojczyzny Praw Ludzkich / Home of Human Rights)

Startem balonem wysłali uczestnicy sympozjum praw ludzkich w świat tą wieść i pilną prośbę do prezydenta państwa, żeby jako członków rządu nie zaprzysiężać żadnych osób, które pozostają w bliskim kontakcie z skrajnym ekstremizmem i nie dystansują się wyraźnie i wiarygodnie od ideologii nacjonalistycznego socjalizmu, ponieważ dostrzega się w tym zagrożenie dla praw ludzkich.

Podczas 4-ro dniowego sympozjum praw ludzkich podczas licznych obchodów przywiedziono pamięć wydarzeń i wyjaśniono w aktualnej dyskusji historię narodowego socjalizmu w regionie. 

W wybitnych referatach Prof. Nowaka, parlamentarzysty uni europejskiej Dr. Josefa Weidenholzera i dziennikarki i pisarki blogów Kübra Gymüsei z Hamburga mógł zostać zainicjowany wkład do historii praw ludzkich, aktualnych tematów politycznych i bodźce do dyskusji w nowych mediach.

Warsztaty pogłebiały tematy takie jak obchodzenie się z szerzeniem nienawiści, z historią byłej Jugosławi, zajęcie się uprzywilejowaniami (dawaniem forów), prawami dzieci, antycyganizmem. 

Sympozjum miało również do zaproponowania kulturalne atrakcje, jak na przykład otwarcie sztuką teatralną Thomasa Baum „Der Fall Gruber“ (w tłumaczeniu: „Sprawa Grubera“), wystawioną przez Franza Froschauera i odczytem „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ (w tłumaczeniu: „Mojej nienawiści nie dostaniecie“). W poezji Poetry Slam zostały wyrażone przemyślenia na temat ludzkich praw. Szczególne wrażenie wywarł tekst mieszkanki St.Georgen Elisabeth Stütz, która jako młoda kobieta i pszczelarka wyraziła swoje uczucia zwiazane z życiem w tym regionie., z przeżywaniem pozytywnych momentów i jednocześnie bycie stale przypominanym o historii. 

To pierwsze sympozjum kładzie ważny kamień milowy, w najwyższej jakości i profesjonalności poprzez informacje, dyskusje, kulturę, zaangażowanie i emocje, dla obecnych i zgodnych z duchem czasu prac ku pamięci w Regionie Świadomości Mauthausen – Gusen – St.Georgen. Wspólnie postrzegamy i bierzemy odpowiedzialność za ludzką godność.

Międzynarodowi goście sympozjum praw ludzkich z miast partnerskich Prachatice i Empoli, a także z Vinci, Katalonii (Hiszpanii), Bośni-Herzegowiny i Polski pokazały, że prawa ludzkie w całej Europie są ważnym zagadnieniem.

Korzystając z doświadczeń zabieramy się od razu do prac przygotowawczych Drugiego Sympozjum Praw Ludzkich w 2018 roku.

Podziękowania należą się wszystkim, którzy przysłużyli się temu pomyślnemu rezultatowi, pomocnikom i pomocniczkom, referentom, prowadzącym warsztaty, sponorom, wspierajacym i mecenasom.

Mag. Andrea Wahl, MBA, 12. listopada 2017

List do prezydenta państwa:

Szanowny Panie Prezydencie,

My, uczestnicy i uczestniczki Pierwszego Międzynarodowego Sympozjum Praw Ludzkich Regionu Świadomości Mauthausen – Gusen – St. Georgen, kierujemy do Pana, na tle tej obciążającej historii regionu, tą pilną prośbę, aby: 

jako członków rządu nie zaprzysiężać żadnych osób, które pozostają w bliskim kontakcie z skrajnym ekstremizmem i nie dystansują się wyraźnie i wiarygodnie od ideologii nacjonalistycznego socjalizmu

W przeciwnym razie dostrzegamy w tym zagrożenie dla praw ludzkich.

W imieniu wszystkich uczestników i uczestniczek Sympozjum Praw Ludzkich.

 

Z pozdrowieniami 

Burmistrz Thomas Punkenhofer, poseł do parlamentu

Burmistrz Christian Aufreiter 

Burmistrz Ing. Erich Wahl, MBA